iaik.xkms
Interface ReissueKeyBinding

All Superinterfaces:
KeyBinding, UnverifiedKeyBinding, XKeyBindingAbstractType

public interface ReissueKeyBinding
extends KeyBinding

A KeyBinding used in ReissueRequests


Method Summary
 
Methods inherited from interface KeyBinding
addIndeterminateReason, addInvalidReason, addValidReason, getIndeterminateReason, getInvalidReason, getStatusValue, getValidReason, removeIndeterminateReason, removeInvalidReason, removeValidReason, setStatusValue
 
Methods inherited from interface UnverifiedKeyBinding
getValidityInterval, setValidityInterval
 
Methods inherited from interface XKeyBindingAbstractType
addKeyUsage, addUseKeyWith, addUseKeyWith, getId, getKeyInfo, getKeyUsage, getUseKeyWithList, getUseKeyWithSize, removeKeyUsage, setId, setKeyInfo